Klub kaktusářů Milín

O kaktusech

Na této stránce nenajdete vyčerpávající výklad o pěstování kaktusů. Něco takového vlastně ani nemůže existovat. Každý pěstitel má totiž určité zkušenosti, které vycházejí z podmínek jeho sbírky. Jedná se spíše o návod pro pěstování pro úplné začátečníky.

Co jsou to kaktusy? Jejich vznik, výskyt, botanické třídění

V přírodě existují rostliny, které nazýváme xerofyty neboli suchomilné. Část z nich se pak řadí mezi sukulenty, což jsou rostliny se zdužnatělými vegetativními orgány (stonky, listy nebo kořeny). Ty jsou schopny hromadit v sobě vodu a dokáží proto vzdorovat vysokým teplotám a dlouhodobějšímu nedostatku vody.

Co je kaktus a co je sukulent? Kaktusy jsou také sukulenty, ale sukulent je širší pojem. Název kaktusy používáme jen pro určitou botanickou skupinu - čeleď kaktusovitých (Cactaceae).

Sukulenty vznikly z rostlin nesukulentních v podmínkách suchých oblastí. Z hlediska stáří Země jsou kaktusy poměrně mladou skupinou. Evropané je poznali poprvé v šestnáctém století, kdy byly poprvé dovezeny z Ameriky. Je to také jediný kontinent, kde kaktusy rostou. Setkáme-li se s nimi jinde, například ve Středomoří anebo třeba v Austrálii, nejedná se o místo jejich původního výskytu, ale byly sem zavlečeny člověkem. Kaktusy rostou v Severní i Jižní Americe, od Patagonie až po sever USA a jih Kanady. V těchto místech se pochopitelně podnebí výrazně odlišuje.

Kaktusy jsou obvykle pokládány za rostliny, vyskytující se v pouštích a polopouštích, ale setkáme se s nimi i ve vlhčích oblastech, jako jsou travní a křovinatá společenství, tropické lesy i horské oblasti. Rostou jak na mořském pobřeží, tak i v nadmořských výškách okolo 4 500 m. n. m. K těmto rozdílným podmínkám musíme přihlédnout při jejich pěstování v kultuře.

Kaktusy mají výhradně latinská jména, která sestávají ze dvou částí - rodového a druhového jména. Uvnitř druhu pak někdy rozeznáváme nižší kategorie - variety a formy, které vyjadřují méně podstatné rozdíly. Setkáváme se i s kultivary - rostlinami, které vznikly šlechtěním. Systematické uspořádání kaktusů zdaleka není ukončeno a setkáváme se s různým řazením rostlin do rodů a druhů u různých autorů. Svou roli zde hrají míra poznání, způsob pohledu na tuto problematiku a také osobní zájmy. Zde je více než kde jinde vidět, že přírodu není možno zařadit do škatulek. Rozdíly mezi jednotlivými rody a druhy jsou totiž někdy tak malé, že je možno danou rostlinu zařadit podle jejich znaků hned do dvou (někdy i více rodů najednou a přecházejí plynule z jednoho rodu do druhého. Toto je patrné zvláště u jihoamerických kaktusů. Je to dáno tím, že v Jižní Americe jsou kaktusy vývojově mladší. V Severní a Jižní Americe rostou jiné druhy kaktusů - ty, které nalezneme na jihu kontinentu nenajdeme na severu a naopak (až na výjimky - opuncie, melocactusy). V severní části Ameriky se pak setkáme s více rody, které v sobě zahrnují méně druhů. Naopak na jihu se vyskytuje méně rodů, které obsahují více druhů.

Význam kaktusů pro člověka

Na kaktusy a jiné sukulenty se obvykle v Evropě pohlíží pouze jako na okrasné rostliny, málokdo však ví také o jejich praktickém významu. Například plody i články opuncií se v Mexiku používají k přípravě jídel, na vaření, pečení, dušení, sušení, k přípravě marmelády. Jedí se i semena, která se také melou a přidávají se do polévek a omáček. Šťáva agáve se používá pro vysoký obsah cukrů a bílkovin pro výživu dětí. Kvašením se získávají alkoholické nápoje (tequila). Pachypodií se používá k přípravě piva. Vlákna z některých druhů sukulentů se používají v košíkářství, k pletení rohoží a sandálů a jako střešní krytina. Sloupovité kaktusy pak slouží ke stavbě plotů. Na opunciích se pěstují některé druhy červů, ze kterých se připravuje potravinářské barvivo (košenila).

P. H.

© Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Milín, 2012 - 2019